Overslaan en naar de inhoud gaan
Toekomstvast ondernemen, ook in moeilijke tijden

Toekomstvast ondernemen in moeilijke tijden

Als ondernemer kunt u in deze bewogen tijd aanspraak maken op financiële regelingen zoals de TVL, NOW of TOZO regeling. Deze tijdelijke regelingen bewegen met de crisis mee en worden uiteindelijk afgebouwd. Maar wat betekent dit voor u als ondernemer, hoe beweegt ú soepel mee?

De economische en maatschappelijke gevolgen van het Coronavirus zijn voor veel ondernemers goed voelbaar. Zelfs als u als ondernemer niet direct geraakt werd, ziet u misschien uw omzet teruglopen. Daarom heeft het kabinet besloten om de tegemoetkoming in de vaste lasten van ondernemers (TVL) in de volgende subsidieperiode te verruimen. Dat is goed nieuws, want mogelijk profiteert u daarvan en blijft ook u toekomstvast ondernemen! Anderzijds worden andere regelingen zoals, de noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) langzaam afgebouwd. Zeker als u nu leunt op deze financiële regelingen en zorgen heeft over de toekomst, zet het u te denken. Hoe dan verder? Toch is er geen reden voor somberheid. Integendeel, ondernemen betekent meebewegen, ook als het tegenzit. Met een goed strategisch plan maakt u van een crisis een kans voor uw onderneming.

Een strategische vooruitblik

Ondernemend Nederland zal zichzelf weer moeten opbouwen, mogelijk op termijn ook zonder de regelingen. Maar het zal niet zomaar weer “business as usual” worden. Nu de crisis langer aanhoudt, merkt u waarschijnlijk dat u zich als ondernemer aan de economische situatie moet aanpassen. Met andere woorden; het is tijd voor een strategisch plan. Hoe staat u ervoor, wat heeft u nodig en hoe gaat u dit bereiken? Heeft u tijdens de crisis succesvolle nevenactiviteiten ontwikkeld die de potentie hebben om hoofdactiviteit te worden? Of heeft u juist ontdekt dat sommige bedrijfsprocessen anders ingericht moeten worden? Aanpassen aan een nieuwe situatie betekent dus verandering. U doet er verstandig aan om een adviseur met u mee te laten denken.

Financiële oplossingen voor ondernemers

Welke plannen u ook heeft, op financieel gebied zijn tal van mogelijkheden die u kunnen helpen. Moet u eerst op adem komen voordat er ruimte is voor een nieuwe strategie? U kunt dan in overleg met uw crediteuren de betalingstermijnen verlengen. Bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen is ook een optie die u lucht geeft. Heeft u al gedacht aan om tijdelijk uitstel (nog liever: afstel) van de huur van uw bedrijfspand aan te vragen?

Ook zijn tijdens de Corona crisis zijn de regelingen voor kredieten verruimd. Zo is er Go-C, een faciliteit die het u mogelijk maakt bedrijfsfinanciering te regelen waarbij uw bank tot 90 % staatsgarantie krijgt op leningen aan (middel)grote ondernemingen. Ook de Borgstelling MKB krediet (BMKB) biedt meer mogelijkheden om leningen aan te gaan.

Wat voor u de beste oplossing is, hangt uiteraard samen met uw situatie. Betrek daarom uw boekhouder, accountant of financieel adviseur in uw nieuwe strategische plan. Zij informeren u over diverse regelingen en mogelijkheden. Zij kunnen u bijvoorbeeld ook helpen met het opstellen van een duurzame liquiditeitsbegroting of samen met u een liquiditeitsinfuus aanleggen. Daarnaast kunnen zij u adviseren hoe om te gaan met een bewogen boekjaar en hoe u anticipeert op jaarrekening 2020. Ook kunnen ze u adviseren over hoe u subsidies verwerkt in uw jaarrekening en u vertellen of er – zoals in het geval van TVL – beperkingen zijn zoals dividend uitkeringen en hoe deze belast worden. Kortom; samen met een financiële professional komt u tot een gedegen strategisch plan. Zo kunt u weer bevlogen en toekomstvast ondernemen en misschien zelfs sterker uit de crisis komen dan u had gedacht!

Wilt u ook meer weten over toekomstvast ondernemen? Neem dan contact met ons op.

Bronnen:

Overzicht van alle steunmaatregelen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen

Meer informatie over de TVL regeling: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl/tegemoetkoming-vaste-lasten-mkb-tvl-na-1-oktober-2020

Inschrijven voor de TVL regeling:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Meer informatie over NOW 3 kunt u teruglezen op de website van de Rijksdienst. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/algemene-informatie-over-now3-vanaf-oktober-2020