Skip to main content
Engels Toekomstvast ondernemen in moeilijke tijden

Als ondernemer kunt u in deze bewogen tijd aanspraak maken op financiële regelingen zoals de TVL, NOW of TOZO regeling. Deze tijdelijke regelingen bewegen met de crisis mee en worden uiteindelijk afgebouwd. Maar wat betekent dit voor u als ondernemer, hoe beweegt ú soepel mee?

Engels Noodloket

Bent u ondernemer en direct getroffen door de coronacrisis? Is uw werkruimte is buiten uw eigen huis?  Dan kunt u mogelijk gebruik maken van het noodloket en eenmalig 4.000 euro ontvangen om de maandlasten te kunnen betalen.

Het noodloket is een eenmalige vergoeding vanuit de overheid om snel liquiditeitssteun te bieden. Omdat snelheid van het grootste belang is, is gekozen voor een simpele vormgeving met een vast bedrag.

Op dit moment wordt de regeling uitgewerkt. Volg onze nieuwsberichten voor verdere updates. 

Engels Eerlijker en duurzamer uit de crisis met Belastingplan 2021

Misschien heeft u ze op Prinsjesdag al voorbij horen komen: de extra maatregelen in Belastingplan 2021. Volgende week – op 15 december – stemt de Eerste Kamer over de inhoud van deze maatregelen. Bij groen licht kan Plan 2021 verder worden geformaliseerd. De maatregelen zijn niet alleen bedoeld om onze economie te stimuleren in deze moeilijke periode, maar ook om perspectief te bieden in de tijd hierna. Ze zijn gericht op een eerlijker, beter en groener belastingstelsel.  Uiteraard merkt u als ondernemer ook iets van deze maatregelen. Geen reden tot zorg, u gaat er grotendeels op vooruit!

Engels Fiscale en financiële mogelijkheden voor duurzaam ondernemen

Heeft u al nagedacht over hoe u duurzamer kunt ondernemen? Met duurzaam ondernemen bespaart u niet alleen geld en dringt u de C02 uitstoot terug, milieuvriendelijk ondernemen draagt ook bij aan een positief bedrijfsimago.

Een duurzame bedrijfsvoering heeft u niet van de één op de andere dag. Duurzaam ondernemen vraagt om strategische plannen, investeringen en energiebesparende maatregelen. Toch kunt u alvast ‘klein beginnen’. Zo kunt u de CO2 footprint van uw onderneming terugdringen door reizen met het OV of thuiswerken te bevorderen.

Engels Succesvol ondernemen na de crisis

Vertrouwen ondernemers neemt toe

Onlangs hebben MKB-Nederland, VNO-NCW, het CBS, de Kamer van Koophandel en het Economisch Instituut voor de bouw de Conjuctuurenquête gehouden onder ondernemers in Nederland. Daaruit bleek dat het vertrouwen van ondernemers in de maanden juli, augustus en september verder is toegenomen. Ook in de zwaar getroffen horeca sector is het vertrouwen – ondanks de onzekerheid en de belemmeringen die 2/3 van de ondernemers in die sector nog ervaart – verder toegenomen.

Vertrouwen ondanks belemmeringen

Engels Financiële mogelijkheden verduurzamen kantoren

In de blog van vorige week hebben we het kort aangehaald: per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben (Ep-online). Heeft u dit niet? Dan bent u als kantooreigenaar verplicht om te investeren in een duurzamer energielabel. Doet u dit niet, dan mag u uw kantoor niet meer als kantoor gebruiken. Deze maatregel is bedoeld om tegemoet te komen aan de kabinetsdoelstelling om in 2030 45% en in 2050 95% minder CO2 uit te stoten.

Engels Ondernemen in het nieuwste normaal
Ondernemen in het nieuwste normaal, hoe deed je dat ook alweer? Je leest het hier!
Engels Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Verbruikt je MKB onderneming veel energie en zijn daardoor de kosten erg hoog?

Binnenkort kun je de TEK-regeling aanvragen als je onderneming energie-intensief is. Dit betekent dat je door het soort werk dat doet veel energie verbruikt. Bijvoorbeeld een bakkerij, sauna of een tuincentrum.

De voorwaarden voor de TEK zijn:
-Je hebt een mkb-onderneming en staat ingeschreven bij KVK
-Je verbruikt minimaal 5000m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit per jaar
-Je energiekosten zijn minimaal 12,5% van uw omzet

Subscribe to Duurzaam ondernemen