Skip to main content
Engels Aanvraag noodwet geopend

Bent u ondernemer en getroffen door de coronacrisis met een werkruimte buiten de privé sfeer, dan is er de mogelijkheid om eenmalig een tegemoetkoming van 4.000 euro aan te vragen.

Voor wie geldt deze noodwet?

Indien uw hoofdactiviteit (SBI-code, zie onderaan dit bericht) in de lijst staat, dan kunt u de tegemoetkoming aanvragen.

Let op !

Engels Aanpassing van uw TVL aanvraag

Als u de TVL heeft aangevraagd voor het 4e kwartaal van 2020, dan is dit bericht belangrijk voor u!  Er zijn namelijk enkele belangrijke wijzigingen. 

Wat verandert er?
Het subsidiepercentage van de TVL wordt afhankelijk van uw omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%. Deze aanpassing geldt voor TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021. Het zal even duren voordat dit door het RVO is verwerkt.

Engels Verlenging aanvraag TVL

Vanuit de regering volgt een extra steunpakket - Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) om het bedrijfsleven verder te ondersteunen. Deze regeling wordt verruimd en verlengd. Samengevat komt dit op het volgende neer: 

Engels Aanvraag TOZO geopend

Eerder schreven we over de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Hierbij wordt een inkomensondersteuning van maximaal drie maanden tot aan het sociaal minimum geboden. U kunt de TOZO aanvragen op de website van uw gemeente.  

Voor wie geldt de TOZO regeling ?

Engels Aanvraag NOW 3 geopend

Vanaf vandaag, 16 november 2020, kunt u de tegemoetkoming NOW 3 aanvragen. Deze tegemoetkoming vanuit het  UWV geldt voor door corona getroffen bedrijven met personeel. De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per januari 2021 ten minste 30%). De werkgever kan - met hulp van ons kantoor - bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Engels Tegemoetkoming voor DGA's

Getroffen directeuren/aanmerkelijkbelanghouder (AB-houder) van een B.V. die in de financiële problemen komen door de Corona crisis kunnen gebruik maken van de volgende tegemoetkoming;

Engels Termijn verlengd aanvraag NOW 1

De termijn voor het aanvragen van de definitieve berekening voor de eerste aanvraagperiode NOW is verlengd tot en met 31 oktober 2021. Dit betekent dat u langer de tijd heeft om uw aanvraag te doen.

De aanvraagtermijn voor de definitieve berekening is voor alle werkgevers gelijkgetrokken. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen werkgevers die een Derdenverklaring, een accountantsverklaring of geen aanvullende verklaring nodig hebben.

Engels Definitieve berekening NOW 1

Heeft u over de periode maart-mei 2020 NOW 1 aangevraagd, dan moet u voor 23 maart 2021 of 29 juni 2021 met een accountantsverklaring de definitieve berekening voor deze tegemoetkoming indienen. Doet u dit niet, dan bestaat de kans dat u het voorschot (deels) terug moet betalen. 

In onderstaande schema kunt u zien wat voor u van toepassing is:

Bron: UWV

Engels Vanaf 25 november 2020 TVL aanvragen voor het 4e kwartaal 2020 aanvragen

Vanaf 25 november om 12:00 uur kunnen ondernemers uit vrijwel alle bedrijfssectoren TVL aanvragen voor Q4 2020 (oktober tot en met december 2020), met uitzondering van financiële en kredietinstellingen, publiek gefinancierde scholen, holdings, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen. Dit kan tot en met 29 januari 2021, 17:00 uur.

Horeca krijgt een eenmalige opslag: Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)

Chester Onze eindejaar checklist voor de sluiting van uw boekjaar

Het is weer december, tijd om het boekjaar af te sluiten! Heeft u zich goed voorbereid en alles op orde om die frisse start in 2021 te maken? Hieronder leest u de laatste tips voor de sluiting van uw boekjaar die u echt niet mag vergeten.

Subscribe to Ron-AD