Overslaan en naar de inhoud gaan
De Wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 in werking.

Invoering 9 weken ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 in werking. De uitkering bedraagt 70 procent van het dagloon, met een maximum dagloon van € 228,76.

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in 2 maanden betaald ouderschapsverlof. De Wet betaald ouderschapsverlof treedt 2 augustus 2022 in werking.
Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 de aanvragen indienen bij het UWV voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen, de uitkering betaald ouderschapsverlof kan worden aangevraagd nadat minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen. Dus de eerste aanvraag kan op 9 augustus 2022 gedaan worden
Let op: vanaf 2 augustus 2022 kunnen beide ouders en ook directeur grootaandeelhouders(DGA), alphahulpen of particuliere huishoudelijke hulpen gebruik maken van de regeling.

9 weken betaald ouderschapsverlof in 1e levensjaar kind.
Ouders krijgen straks gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70 procent van hun dagloon (tot 70 procent van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind.
Ouders moeten het verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie-of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.

Kinderen die geboren zijn vóór de invoering van de wet.
Het betaald ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werken (werknemer zijn). En nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.

De aanvraag gaat bij het UWV digitaal via de verzuimmelder of digipoort met E-herkenning. Aanvragen van de uitkering kan alleen voor hele werkweken, met maximaal 3 verzoeken voor 1 kind. Nadat de aanvraag is ingediend volgt door het UWV binnen 4 weken de beslissing. Link naar het UWV vindt u hieronder.

UWV link klik hier.

Heeft u hier vragen of hulp bij nodig, neem dan vrijblijvend contact met ons op!