Overslaan en naar de inhoud gaan
TVL en de NOW regelingen uitgebreid per 21 januari 2021

Sinds gisteren heeft het kabinet meer steunmaatregelen aangekondigd en worden de TVL en de NOW regeling opnieuw uitgebreid.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De belangrijkste wijzigingen: 

Definitieve berekening NOW 1

Heeft u over de periode maart-mei 2020 NOW 1 aangevraagd, dan moet u voor 23 maart 2021 of 29 juni 2021 met een accountantsverklaring de definitieve berekening voor deze tegemoetkoming indienen. Doet u dit niet, dan bestaat de kans dat u het voorschot (deels) terug moet betalen. 

In onderstaande schema kunt u zien wat voor u van toepassing is:

Bron: UWV

Onze eindejaar checklist voor de sluiting van uw boekjaar

Het is weer december, tijd om het boekjaar af te sluiten! Heeft u zich goed voorbereid en alles op orde om die frisse start in 2021 te maken? Hieronder leest u de laatste tips voor de sluiting van uw boekjaar die u echt niet mag vergeten.

Aanpassing van uw TVL aanvraag

Als u de TVL heeft aangevraagd voor het 4e kwartaal van 2020, dan is dit bericht belangrijk voor u!  Er zijn namelijk enkele belangrijke wijzigingen. 

Wat verandert er?
Het subsidiepercentage van de TVL wordt afhankelijk van uw omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%. Deze aanpassing geldt voor TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021. Het zal even duren voordat dit door het RVO is verwerkt.

Aanvraag NOW 3 geopend

Vanaf vandaag, 16 november 2020, kunt u de tegemoetkoming NOW 3 aanvragen. Deze tegemoetkoming vanuit het  UWV geldt voor door corona getroffen bedrijven met personeel. De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per januari 2021 ten minste 30%). De werkgever kan - met hulp van ons kantoor - bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Verlenging aanvraag TVL

Vanuit de regering volgt een extra steunpakket - Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) om het bedrijfsleven verder te ondersteunen. Deze regeling wordt verruimd en verlengd. Samengevat komt dit op het volgende neer: 

Vanaf 25 november 2020 TVL aanvragen voor het 4e kwartaal 2020 aanvragen

Vanaf 25 november om 12:00 uur kunnen ondernemers uit vrijwel alle bedrijfssectoren TVL aanvragen voor Q4 2020 (oktober tot en met december 2020), met uitzondering van financiële en kredietinstellingen, publiek gefinancierde scholen, holdings, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen. Dit kan tot en met 29 januari 2021, 17:00 uur.

Horeca krijgt een eenmalige opslag: Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)

Tegemoetkoming voor DGA's

Getroffen directeuren/aanmerkelijkbelanghouder (AB-houder) van een B.V. die in de financiële problemen komen door de Corona crisis kunnen gebruik maken van de volgende tegemoetkoming;

UPDATE: verruiming TOGS

Na een storm van kritiek hebben Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) gisteren besloten dat een extra groepen ondernemers in de non-food sector, zoals winkeliers vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruik kunnen maken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

Maatwerk bij criteria SBI-codes

Aanvraag noodwet geopend

Bent u ondernemer en getroffen door de coronacrisis met een werkruimte buiten de privé sfeer, dan is er de mogelijkheid om eenmalig een tegemoetkoming van 4.000 euro aan te vragen.

Voor wie geldt deze noodwet?

Indien uw hoofdactiviteit (SBI-code, zie onderaan dit bericht) in de lijst staat, dan kunt u de tegemoetkoming aanvragen.

Let op !

Abonneer op Ron-AD