Overslaan en naar de inhoud gaan
Gezonde en veilige medewerkers  met de verplichte RE&I

Gezonde en veilige medewerkers met de Risico-Inventarisatie en Evaluatie

De Risico-Inventarisatie en Evaluatie. 

Als werkgever weet je hoe waardevol medewerkers zijn voor het succes van je bedrijf. Maar wist je ook dat je verplicht bent om een arbobeleid te hebben en dat een Risico-Inventarisatie en Evaluatie hiervoor de basis is?

Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een schriftelijke RI&E en een daarop gebaseerd plan van aanpak (PvA) maken. Dus ook als u maar weinig werknemers in dienst heeft. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of u een RI&E en PvA heeft en of deze volledig zijn. Zijn de RI&E of het PvA onvolledig, omdat bijvoorbeeld niet alle risico’s of maatregelen hierin opgenomen zijn? Dan kan de Inspectie hierop handhaven. Ontbreken de RI&E of het Plan van Aanpak voor uw bedrijf? Dan kan de Inspectie direct een boete opleggen.

Maar wat is de Risico-Inventarisatie en Evaluatie?

Het is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met medewerkers moet door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond is. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In deze RI&E moet ook een Plan van Aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ten slotte moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

Ga voor meer informatie over de RI&E, het plan van aanpak, de toetsing van de RI&E en de branche RI&E naar de site van www.routenaar.rie.nl. of heeft u hierbij hulp of advies nodig, maak vrijblijvend een afspraak met onze HR adviseur.